A számlázást a legtöbb kisvállalkozó saját maga végzi, ezért elengedhetetlen számukra az új szabályok ismerete, mivel ebben a pénztelen gazdasági környezetben hamar visszaküldik a számláinkat, és ilyen esetben annak kifizetése újabb egy hónapot késik.


Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a tartalmazza a számla kötelező tartalmi elemeit, melyek egy része minden számlakibocsátóra kötelező, másik része pedig tevékenység, adózási mód, és egyedi eset függő.

Nem tiltja semmi, hogy ezen a felsoroláson kívül valamely adatot, tényt a számlán, vagy bármit, amit fontosnak tartunk, feltüntessük. A termék beszerzőjének illetve a szolgáltatás igénybevevőjének adószámát is fel kell tüntetni a számlán egyes esetekben.