vepo commonAz általános iskolába való beiratkozás mindig nagy esemény volt azokban a családokban, ahol volt olyan gyermek, aki tankötelessé vált, és készült elkezdeni az iskolai éveit. Idén azonban még az eddigieknél is nagyobb érdeklődés övezte a beiratkozást. Ennek legelőkelőbb helyen lévő oka, hogy 2013. január 01-től alapjaiban változott meg az iskolás szerkezete. Mint köztudott jelzett időszaktól az állam vette át az oktatási-nevelési intézmények fenntartását. Ez a változás kezdetben csak az intézményeknek okozott fejtörést, hiszen az addig megszokott, és jól bejáratott adminisztráció megszűnt és helyette meg kellett tanulniuk az új fenntartó által előírt feltételeknek megfelelni. Nézzük meg, hogy az általános iskolai beiratkozás 2013, időpontja, feltételei miként alakultak.


A szülők és a gyermekek ebből még igazából semmit sem vettek észre, mert sem az oktatásban, sem a tanrendben nem okozott olyan változást, amely rájuk is kihatott volna. Igazából az elsők, akik változást észleltek, azok a szülők, illetve gyermekek, akik a 2013/2014-es tanévre iratkoztak be. A változás oka többrétű. Egyik jelentős változás, hogy a tankötelezettség időpontja megváltozott. Eddig azokat a gyermekeket kellett beíratni az iskolában, akik az aktuális év május 31-ig betöltötték a 6. életévüket. Ez változott meg a 2013/2014-es tanévre, amely re vonatkozóan azokat a gyermekeket kell beíratni, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket. Ennek egyik következménye az lett, hogy hirtelen az iskolaköteles gyermekek száma 25 %-kal megnőtt. A másik változás, hogy a gyermekeket a lakóhelye szerint illetékes tanintézménybe beíratni. Ettől abban az esetben térhet el, ha valamilyen oknál fogva nem lehetséges, mert akkor a beíratás történhet a tartózkodási helye szerint illetés iskolába, illetve a választott iskolába. A beiratkozás időpontja április 8-9 8 órától 18 óráig volt. A beiratkozáskor vinni kellet a gyermek lakcímigazolványát, a nevére kiállított személyi azonosítót, a TAJ-kártyáját, és az iskolaérettséget tanúsító igazolást.

A fenti változásoknak köszönhetően sok iskolában alakult ki tumultus, illetve voltak olyanok is, ahol nem tudtak befogadni minden olyan gyermeket, aki lakóhelye szerint az adott tanintézményhez tartozott. Elutasítás esetén a fenntartó Klebelsberg Központnál lehet jogorvoslattal élni. Az esetleges elutasításról az intézmény vezetője írásban köteles tájékoztatni a szülőket. Sok szülő ragaszkodott a választott iskolához, ezért nem volt ritka, hogy gyermekeiket abba a körzetbe jelentették be, ahol az iskola volt, amennyiben lakott ott rokon, vagy barát. Az iskolák hiába jöttek rá a cselre, kötelesek voltak elfogadni a lakcímkártyán szereplő címet, és a gyermeket, gyermekeket felvenni az iskolába. További hasznos infók online a http://www.blogolod.com/ weboldalán.